Devletin Kısayolu

Has Altın Fiyatı

altın

SGK 6736 Sayılı Yeniden Yapılandırma UYGULAMA TEBLİĞİ

 Bilindiği üzere, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anılan Kanun ile Kurumumuzun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiş olup ayrıca, 6183 sayılı Kanun ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 60 ıncı madde kapsamındaki yapılandırma işlemlerine ilişkin bazı yeni düzenlenmeler yapılmış bulunmaktadır.


Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

altın fiyatları

Hava Durumu


YARGI KARARLARI