Devletin Kısayolu

Has Altın Fiyatı

altın

Maliye Bakanı uyardı: Beklemeyin !

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına imkan getiren kanunla esnaftan sanayicilere, işletmecilerden öğrencilere kadar çok geniş bir kesime önemli kolaylıklar getirdiklerini söyledi.

Söz konusu düzenleme ile vatandaşlara, kamuya olan borçlarını daha az tutarda ve kolay bir şekilde ödeme imkanı tanıdıklarını aktaran Ağbal, "Mükelleflerimiz, bu tarihi fırsatı kaçırmamak için başvurularını son güne bırakmasın" dedi. 

Yeniden yapılandırmada başvuru süresinin 31 Ekim de sona ereceğine dikkati çeken Ağbal, Maliye Bakanlığı olarak borcu olan herkesin, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmasını istediklerini ifade etti.

Bunun için birçok alanda tanıtım faaliyeti yürüteceklerini anlatan Ağbal, şunları kaydetti:

"Burada bazı kalemlerde yıllardır birikmiş sorunlar var. Biz bunların hepsinin çözülmesini istiyoruz. İmkanı olanlar, borçlarını peşin ödemeleri halinde çok ciddi indirimlerden yararlanabilecek. Borcunu taksitle ödemek isteyen vatandaşlarımızın ise haklarını kaybetmemeleri için özellikle ilk iki taksitini mutlaka aksatmadan ödemesi gerekiyor."

YAPILANDIRMA HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Söz konusu kanun çerçevesinde, milyonlarca mükellefi ilgilendiren vergi cezaları, askerlik, seçim, nüfus, karayolu geçiş ücreti ve RTÜK idari para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, genel sağlık sigortası prim alacakları gibi birçok alacak ile bunların her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz ve gecikme cezaları yeniden yapılandırılacak.

Yasanın çıktığı dönem itibarıyla vergi dairelerine 6,3 milyon vatandaş borçlu konumunda bulunurken, vergi alacağının büyüklüğü ise 90 milyar lira seviyesinde bulunuyor. Bu kapsamda 4,2 milyon seviyesinde mükellefin 6,5 milyar lira trafik cezası, 158 bin kişinin 1,1 milyar lira tutarında ecrimisil borcu, 581 bin kişinin 2,1 milyar lira Yurt-Kur Öğrenim ve Harç Kredileri borcu bulunuyor.

Ayrıca, 8,9 milyon kişi ve işverenin de SGK ya 68 milyar lira seviyesinde kesinleşmiş prim borcu bulunuyor.

YÜZDE 80 E VARAN İNDİRİM İMKANI

Uygulama kapsamında mükellefler, 30 Haziran 2016 dan önceki dönemlere ait vergi ve cezaları ic?in bas?vurabilecek. Bu tarih itibarıyla gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında yapılandırmaya gidilecek, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 50 indirim de yapılacak. Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılması durumunda ise mükellefler yüzde 80 e varan indirimden yararlanabilecek.

Ayrıca belediyelerin idari para cezaları hariç, su, atık su ve katı atık ücreti alacakları, belediyelere ödenmesi gereken paylar beyana dayanan vergiler de yeniden yapılandırma kapsamında yer alacak. Düzenleme ile spor kulüplerine de borçlarını 36 taksitte yapılandırma imkanı sağlanıyor.

50 LİRANIN ALTINDAKİ BORÇLAR SİLİNİYOR

Yapılandırma ile vadesi 31 Aralık 2011 den önce olan ve 50 lirayı aşmayan alacakların tahsilinden vazgeçiliyor. Devlette bu kapsama giren 29 milyon dosya bulunurken, düzenleme ile 1,2 milyar liralık kamu alacağından vazgeçilmiş oluyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükellefler, başvurularını Gelir I?daresi Bas?kanlıg?ı internet adresi (www.gib.gov.tr) u?zerinden ya da bag?lı oldukları vergi dairelerine yapabilecekler. Birden fazla vergi dairesine borcu olanların, her bir vergi dairesine ayrı ayrı bas?vurmaları gerekiyor. Bas?vuruların en gec? 31 Ekim 2016 tarihine kadar yapılması gerekiyor.

Yapılandırılan borc?lar, tercihe go?re pes?in veya taksitler halinde o?denebilecek. Pes?in o?demeler, ilk taksit o?deme su?resinin son gu?nu? olan 30 Kasım 2016 tarihine kadar yapılacak. Pes?in o?demelerde, yapılandırılan borc?lara herhangi bir katsayı veya faiz uygulanmayacak.

Yapılandırılan borc?ların taksitle o?denmek istenmesi halinde, 6, 9, 12 veya 18 es?it taksitte o?deme sec?eneklerinden biri sec?ilebilecek ve ilk taksit 30 Kasım 2016 tarihine kadar, kalan taksitler de ikis?er aylık do?nemler halinde o?denecek.

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

altın fiyatları

Hava Durumu


YARGI KARARLARI