Devletin Kısayolu

Has Altın Fiyatı

altın

Emeklilik Yaşını Bekleyecekler Dikkat

Yaşı bekleyeceğine dair yazı alındıktan sonra tazminatını alıp işten ayrılanlar her ne kadar tazminat almayı hak ediyorlarsa da işsizlik parası alamazlar. İşsizlik maşı alınabilmesi için işveren tarafından kanunda belirtilen nedenlerden birisi nedeniyle çalışanın haklı olarak çıkartılmış olması gerekmektedir. Haklı bir nedenle işten ayrılıp işsizlik maaşı almaya başlarsanız işsizlik maaşı alacağınız sürelerde de sağlıktan faydalanabilirsiniz. Aksi durumda yani sigortalı olmanızı gerektiren faaliyette bulunmayacaksanız sağlıktan faydalanmak için gelir testi yaptırmak suretiyle genel sağlık sigortası primi ödemeniz gerekmektedir.

Emekli olduktan sonra bir işyerinde çalışırken işveren tarafından iş sözleşmem bildirimsiz fesh edildi. İşveren kıdem tazminatımı ödedi. İhbarı ödemedi. İhbar tazminatı hakkım var mı? 5...637878 Nolu SMS
İhbar tazminatı İş Kanunu´nun 17´nci maddesine uyarak yapılan geçerli nedenle fesihlerde fesih ihbar süresi tanımaksızın sözleşmenin işverence feshedilmesi durumunda ödenmesi gerekir. Bu bakımdan emekli yahut emekli olmayan işçi ayrımı yapılamaz. Keza iş sözleşmesinin haklı neden olmaksızın işçi tarafından işverene ihbar süresi tanımaksızın derhal feshedilmesi durumunda da bu defa işçi tarafından işverene ödenmesi gerekir ki bu bakımdan da işçinin emekli olup olmadığını önemi bulunmamaktadır. Bu nedenle eski işverenenizin size ihbar tazminatını ödemesi gerekir.

Kamuda taşeron firmaya ait personel olarak çalışmaktayım. 15 Ocak´ta emekli olacağım. Aynı kurumda farklı firmalar adına 10 yıldır çalışmaktayım. Benim 10 yıllık tazminatımı çalıştığım kamu kurumu mu ödeyecek, yoksa taşeron firma mı ödeyecek? Sedat
İş Kanunu´na göre; asıl işveren ve son alt işveren, işçinin tüm çalışması süresindeki özlük haklarından da sorumludur. Ayrıca devreden alt işverende kendi dönemlerinden sorumlu olacaklardır. İşçilik alacaklarından asıl işveren olan kurumun sorumlu olduğu durumlarda Taşeronluk sözleşmesi gereği asıl işveren, alt işverene (taşerona) işçiye ödediği tazminatlarını geri almak için ayrıca rücu davası açabilir. 2. madde şartlarının oluşması durumunda işçi tüm çalışma süresini dikkate alarak kıdem ve ihbar tazminatını, yıllık izin ücretlerini ve diğer maaş ve işçilik alacaklarını asıl işverenden ve faaliyette olan son alt işverenden (taşerondan) talep edebileceklerdir.

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
01.01.1964 doğumluyum. 01.08.1995 işe girişim, 15.01.2015 çıkışım, askerliğimin ne kadarını borçlanabilirim? Ne zaman emekli olabilirim? 5...534462 Nolu SMS
İşe başlangıcınıza göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz. 14.5 aylık askerlik borçlanırsanız 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olursunuz. Ancak emekli olmanızda engel yaşınız değil 25 yıl şartınız. Çünkü 55 yaşınız 2019, 25 yılınız 2020 yılında dolacak. Bu nedenle ne kadar askerlik yaptıysanız tümünü borçlanarak askerlik süreniz kadar daha önce emekli olabilirsiniz.

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

altın fiyatları

Hava Durumu


YARGI KARARLARI