Devletin Kısayolu

Has Altın Fiyatı

altın

Tasfiye Halinde Beyanname Verme Zamanları

Muhasebeci olarak bir konuda emin olamadım. Tasfiye dönem ve beyannameleri ile ilgili 6 sorum olacaktı. Firma 2010´da kurulmuş ve 18 Şubat 2017´de tasfiyeye girmiş ve unvanı 18.02.2017 itibariyle "Tasfiye Halinde" olmuştur. 

Bu durumda; 1-) 01.01.2017 - 18.02.2017 arası Tasfiye Öncesi Kurumlar Vergi Beyannamesi 18.06.2017 tarihine kadar mı verilmelidir ve İnternetten değil de sadece elden vergi dairesine mi verilir? 2-) 01.01.2017 - 18.02.2017 arası 2017-1. Dönem Geçici Vergi verilecek ve 17.05.2017 tarihine kadar mı verilmelidir? 3-) 18.02.2017 - 31.12.2017 arası Kurumlar Vergi Beyannamesi 30.04.2018 yani normal süresinde verilecek doğru mudur? (Not: Eğer tasfiye 31.12.2017´den önce biterse o tarihe kadar örneğin 15.11.2017 Tasfiye Sonu ise 18.02.2017 - 15.11.2017 arası Kurumlar Beyannamesi) 4-) 2017-2. Dönem, 3. Dönem ve 4. Dönemler tasfiye dönemlerine ait Geçici Vergi Beyannameleri artık verilmeyecektir, Doğru mudur? 5-) 01.01.2017 - 18.02.2017 dönem defter kapanış tasdiki ne zaman yapılmalıdır? 6-) 18.02.2017 itibariyle kapanış kayıtları yapılıp 18.02.2017 itibariyle tasfiye dönemine açılış fişi Gireceğiz. Bu tespitlerimde hata var mıdır veya hangileri doğrudur? Yardımlarınız için teşekkürler.
Sezer Kahraman

Sayın Kahraman,
Sorunuzun yanıtı KVK md.17/1 de belirtilmiştir. Buna göre, tasfiyeye giren kurumların tasfiye beyannamesi tasfiyenin aynı takvim yılı içinde başlayıp neticelenmesi durumunda tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde şirketinizin bağlı bulunduğu vergi dairesine kurum beyannamesi verilir. Tasfiyeye giriş tarih ile tasfiyenin sonuçlanma tarihinin aynı takvim yıllarında gerçekleşmesi durumunda, her bir tasfiye dönemine ilişkin tasfiye beyannamesi, tasfiye memuru tarafından tasfiye döneminin kapandığı ayı izleyen 4.ayın 1.gününden 25.günü akşamına kadar bağlı olduğunuz vergi dairesine verilir. Tasfiyenin sona erdiği döneme ilişkin tasfiye beyannamesi ise tasfiyenin sonuçlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kurumun bağlı olduğu vergi dairesine verilir. Soruların yanıtları doğru olarak yer verilmiştir. 6 madde halinde sunmuş olduğunuz soruların yanıtları bize göre de kvk md.17 hükmüne göre de doğrudur. Defter kapanış onayları kapanışı müteakip 30 gün içinde yaptırınız. Tasfiyeye giren kurumların geçici vergi beyannamesi verilmez. Tasfiye devam ettiği dönemlerin kurum beyannameleri klasik kağıt ortamında verilir. Yine tasfiye müddetince her ay KDV beyannamesi elektronik ortamda verilecektir. Öte yandan varsa muhtasar beyanname ile ilgili durum veya ödeme için ayrıca muhtasar beyannameyi elektronik olarak veriniz. Başarılar

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

altın fiyatları

Hava Durumu


YARGI KARARLARI