Devletin Kısayolu

Has Altın Fiyatı

altın

Yevmiye Defterlerinin Kapanış Onayı (Tasdiki)

Bilindiği üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64. maddesine göre; YEVMİYE defterlerinin kapanış onayı ; hesap döneminin altıncı ayının (Normal hesap dönemlerinde 30/HAZİRAN/2018 ) sonuna kadar yapılması gerekir.

Buna göre 2017 takvim yılında kullanılan Yevmiye defteri tutmak zorunda olan;

  • Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri,
  • Kolektif Şirketler,
  • Adi ortaklıklar, (Bilanço esasına göre defter tutan)
  • Anonim Şirketler,
  • Limited şirketler,
  • İş Ortaklıkları,
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler.
  • Adi komandit şirketler,
  • Kooperatifler,
  • Dernek ve Vakıfların İktisadi işletmeleri, Kapanış onayı yaptırmak zorundadır.

TTK Hükümlerine göre yevmiye defterine kapanış onayının yapılmaması halinde idari para cezası uygulanır ve kapanış onayı yapılmamış defterler ticari davalarda delil olarak kabul edilmez.

Bu yıl 30 Haziran Cumartesi gününe rastlamaktadır. Noterler Cumartesi günü çalışmamaktadır. Tasdik süresi tartışması yaşanmaması için kapanış onayının son günü beklemeden daha önceden yapılmasını öneririz.

Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dilerim.

 

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

altın fiyatları

Hava Durumu


YARGI KARARLARI