Devletin Kısayolu

Has Altın Fiyatı

altın

2018 Yılı İkinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 49

Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

İlgili olduğu maddeler : Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298,Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A, Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69

İlgili olduğu kazanç türleri : Ticari Kazanç, Zirai Kazanç

 

213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.

2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,69 (yüzde sekiz virgül altmışdokuz) olarak tespit edilmiştir.

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

altın fiyatları

Hava Durumu


YARGI KARARLARI