Devletin Kısayolu

Has Altın Fiyatı

altın

Haberler ve Duyurular

İşsizlik Primi hakkında SGK Genelgesi 2018-30
İşsizlik Primi hakkında SGK Genelgesi 2018-30
Kadroya Alınan İşçilerin İşsizlik Primi hakkında SGK 2018-30 sayılı genelges ...
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Seri No:20
KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Seri No:20
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 20) 6 Eylül 2019 tarih ve 30527 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. ...
Bedelli askerlikte kıdem tazminatı var mı, yok mu?
Bedelli askerlikte kıdem tazminatı var mı, yok mu?
Uzun bir süre beklendikten sonra nihayet TBMMde görüşülerek kabul edilen 7146 sayılı Kanunla bedelli askerlikle ilgili düzenlemeler 3 Ağustos 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. ...
Gelir İdaresinden mükellef ile yeni uzlaşma dönemi
Gelir İdaresinden mükellef ile yeni uzlaşma dönemi
Maliye tarafından ?özel esaslara tabi mükellef? statüsüne alınanlar, son vergi affı kapsamında KDV artırımı yapmışsa bu statüden çıkarılacak. Bu mükelleflerin kara listeden çıkarılması KDV iadelerinde de kolaylık sağlayacak. ...
İhracat bedellerinin yurda getirilmesine düzenleme
İhracat bedellerinin yurda getirilmesine düzenleme
İhracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin esasları düzenleyen tebliğ, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi ...
Matrah artırımı ve incelenmeme hakkı
Matrah artırımı ve incelenmeme hakkı
Kamuoyunda vergi barışı, varlık barışı ve imar barışı gibi adlarla anılan düzenlemeleri içeren 7143 sayılı ?Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun? esas itibariyle kamuya olan borç ...
Devreden KDV?nin Mükellefe İadesi
Devreden KDV?nin Mükellefe İadesi
1985te hayatımıza giren Katma Değer Vergisi (KDV), bir mal veya hizmetin üretimi veya ithalinden nihai tüketicisine intikaline kadar geçen her safhayı kapsayan ve her safhada yaratılan katma değeri vergilendirmeyi amaçlayan modern karakterli bir vergi. ...

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

altın fiyatları

Hava Durumu


YARGI KARARLARI