Devletin Kısayolu

Has Altın Fiyatı

altın

Haberler ve Duyurular

BOBİ FRS Uygulaması Başlıyor.
BOBİ FRS Uygulaması Başlıyor.
BOBİ FRS Uygulaması Başlıyor. ...
TÜRMOB: Varlık Barışına İlişkin Bildirim ve Ödeme Süreleri Altı Ay Uzatıldı
TÜRMOB: Varlık Barışına İlişkin Bildirim ve Ödeme Süreleri Altı Ay Uzatıldı
TÜRMOB: Varlık Barışına İlişkin Bildirim ve Ödeme Süreleri Altı Ay Uzatıldı ...
ASMMMO: Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru
ASMMMO: Bilirkişiliğe Kabule ve Bilirkişilik Başvuru Usul ve Esaslarına İlişkin Duyuru ...
2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında
2019 Yılında Tutulacak Defterler, Tasdik Zamanları Ve Ticaret Sicil Tasdiknamesi Hakkında
e-Tebligat Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi
e-Tebligat Sisteminin Yeniden Düzenlenmesi
Bilindiği gibi, 6009 sayılı yasa gelir vergisi yasası ile bir kısım vergi kanunları ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklikler yapmıştır. Toplam 63 maddeden oluşan bu torba yasa geçmiş dönemde birçok yasada aksayan ve düzeltilmesi gereken hükümleri dü ...
Vergilendirmede değersiz alacaklar
Vergilendirmede değersiz alacaklar
Vergi Usul Kanunu?nun 322?nci maddesinde yer alan tanımlamaya göre ?Kazai bir hükme veya kanaat verici bir vesikaya göre tahsiline imkan kalmayan alacaklar değersiz alacaktır.? ...
SGK Prim Borçlarında Tecil ve Taksitlendirme Başvuru İşlemleri
6183 sayılı Kanunun 48/A maddesi kapsamında Kurum SGK prim borçları tecil ve taksitlendirme ile ilgili 2018/39 nolu Genelgesini yayımladı. Genelge kapsamında aşağıdaki şartları sağlayan Uyumlu prim borçluları tecil ve taksitlendirme hükümlerinden yararlan ...

Mükellef Girişi

Kısayol Bağlantıları

altın fiyatları

Hava Durumu


YARGI KARARLARI